تعرفه قیمت طراحی گرافیک، عکاسی تبلیغاتی، ساخت ویدیو تبلیغاتی

هزینه اعلام شده جهت طراحی گرافیک می باشد و در صورت نیاز به عکاسی، ایده پردازی خلاقانه، طراحی سه بعدی، طراحی شعار، اسلوگان و… موجب افزایش قیمت خواهد شد.

تعرفه قیمت طراحی گرافیک

• قیمت طراحی لوگوی تصویری
طراحی لوگوی ویژه کسب و کارهای نوپا 
ایده پردازی و درج 1 اتود نرم افزاری بر اساس بریف دریافتی / ایجاد پالت رنگ سازمانی / ارسال فایل های لوگو شامل: Ai, Svg, Eps, Png, Jpg / ویرایش ایده یا اتود جدید: ندارد / ویرایش اجرا گرافیکی: 2 مرتبه
زمان تحویل: 7 روز کاری
امکان تحویل بصورت فورس ماژور (2 روزه)
قیمت : 4 میلیون تومان

طراحی لوگوی حرفه ای
ایده پردازی و درج 3 اتود نرم افزاری بر اساس بریف دریافتی / ایجاد پالت رنگ سازمانی / ارسال فایل های لوگو شامل: Ai, Svg, Eps, Png, Jpg / ویرایش ایده یا اتود جدید: 2 مرتبه / ویرایش اجرا گرافیکی: 2 مرتبه


زمان تحویل: 10 روز کاری
امکان تحویل بصورت فورس ماژور (2 روزه)
قیمت : 6 میلیون تومان
• قیمت طراحی لوگو نوشتاری (لوگو تایپ یا مونوگرام)
   طراحی حرفه ای لوگوی نوشتاری یا مونوگرام (Logotype)
ایده پردازی و درج 3 اتود دستی بر اساس بریف دریافتی برای یک سیلاب و یک زبان / ایجاد پالت رنگ سازمانی / ارسال فایل های لوگو شامل: Ai, Svg, Eps, Png, Jpg / ویرایش ایده یا اتود جدید: 2 مرتبه / ویرایش اجرا گرافیکی: 2 مرتبه


زمان تحویل: 10 روز کاری
امکان تحویل بصورت فورس ماژور (2 روزه)
قیمت : 8 میلیون تومان
• قیمت طراحی لوگوی ترکیبی (آرم و لوگو تایپ)
 • طراحی حرفه ای لوگوی ترکیبی 
  ایده پردازی و درج 2 اتود دستی بر اساس بریف دریافتی برای یک سیلاب و یک زبان / ایجاد پالت رنگ سازمانی / ارسال فایل های لوگو شامل: Ai, Svg, Eps, Png, Jpg / ویرایش ایده یا اتود جدید: 2 مرتبه / ویرایش اجرا گرافیکی: 2  مرتبه
  زمان تحویل: 10 روز کاری
 • امکان تحویل بصورت فورس ماژور (۲ روزه)

  قیمت : 10 تا 14 میلیون تومان

  لوگوی ترکیبی به صورت ترکیب یک نشانه تصویری(لوگو) و یک نشانه نوشته(لوگوتایپ) میباشد.

• قیمت بازسازی، ویرایش لوگو (Redesign)
   بازسازی حرفه ای لوگو و لوگو تایپ 
بازسازی و ارسال فایل های لوگو شامل: Ai, Svg, Eps, Png, Jpg 

زمان تحویل: 7 روز کاری
امکان تحویل بصورت فورس ماژور (2 روزه)

قیمت : 2 تا 3 میلیون تومان

چنانچه نشانه یا نشانه نوشته از قبل موجود باشد و دارای کیفیت لازم برای استفاده در طراحی نبوده و یا طراح تغییراتی بر روی آن اعمال نماید و آن را به روز نماید، بازسازی نشانه محسوب می شود.

• قیمت طراحی ست اداری
   طراحی حرفه ای ست اداری 
مشاوره حرفه ای و پیشنهاد بهترین استراتژی و تدوین بهترین ساختار / طراحی بر اساس هویت بصری برند / ارسال فایل های دیجیتال شامل:   سربرگDoc, Jpg / ویرایش طرح و دیتا: 2 مرتبه 

زمان تحویل: 10 روز کاری

قیمت :طراحی نرمال 4 میلیون تومان
قیمت : طراحی خلاقانه با برش خاص 5 میلیون تومان
قیمت : طراحی تک آیتم، هر آیتم 800 هزار تومان

  ست اداری کامل شامل: کارت ویزیت دو رو، پاکت ملخی، پاکت A4 ، سربرگA4، سربرگ A5، کاغذ یادداشت و فاکتور فروش 

هزینه طراحی به زبان‌های دیگر 20% به قیمت اضافه می‌گردد.
هزینه چاپ، عکاسی، طراحی لوگو و ... جداگانه محاسبه خواهد شد.


لازم به ذکر است، در صورت نیاز به آیتم‌های متفاوت کسب و کارهای مختلف، آیتم‌ها قابل تغیر و جایگزین می‌باشند.

• قیمت طراحی کاتالوگ
   طراحی حرفه ای کاتالوگ 
مشاوره حرفه ای و پیشنهاد بهترین استراتژی و تدوین بهترین ساختار / طراحی بر اساس هویت بصری برند / ارسال فایل های دیجیتال کاتالوگ شامل: pdf, Jpg / ویرایش طرح و دیتا: 2 مرتبه

زمان تحویل: 10 روز کاری

قیمت :
تا 10 صفحه هر صفحه 650 هزار تومان
تا 20 صفحه هر صفحه 600 هزار تومان
تا 30 صفحه و بیشتر هر صفحه 450 هزار تومان
طراحی روی جلد و پشت جلد 1.500.000 تومان

هزینه چاپ، طراحی قالب برش، عکاسی، طراحی لوگو و ... جداگانه محاسبه خواهد شد.
• قیمت طراحی بروشور
   طراحی حرفه ای منو 
مشاوره حرفه ای و پیشنهاد بهترین استراتژی و تدوین بهترین ساختار / طراحی بر اساس هویت بصری برند / ارسال فایل دیجیتال بروشور شامل: pdf, Jpg / ویرایش طرح و دیتا: 2 مرتبه

زمان تحویل: 5 روز کاری

بروشور تک برگ پشت و رو، دو لت یا سه‌ لت
قیمت : 2.5 میلیون تومان

جلد بروشور (پشت و رو داخل)
قیمت : 1.5 میلیون تومان

بروشور تا 8 صفحه، هر صفحه 450 هزار تومان
بروشور بیشتر از 8 صفحه، هر صفحه 400 هزار تومان

بروشور خلاقانه و خاص با برش اختصاصی
قیمت : 3.5 میلیون تومان
هزینه چاپ، ساخت قالب برش، عکاسی، طراحی لوگو و ... جداگانه محاسبه خواهد شد.
• قیمت طراحی منو
   طراحی حرفه ای منو 
مشاوره حرفه ای و پیشنهاد بهترین استراتژی و تدوین بهترین ساختار / طراحی بر اساس هویت بصری برند / ارسال فایل دیجیتال منو شامل:  Jpg / ویرایش طرح و دیتا: 2 مرتبه

زمان تحویل: 10 روز کاری

منوی تک برگ پشت و رو، دو لت یا سه‌ لت
قیمت : 3.5 میلیون تومان

جلد منو (پشت و رو داخل)
قیمت : 2.5 میلیون تومان

منو تا 8 صفحه، هر صفحه 650 هزار تومان
منو بیشتر از 8 صفحه، هر صفحه 500 هزار تومان

هزینه چاپ، طراحی قالب برش، عکاسی، طراحی لوگو و ... جداگانه محاسبه خواهد شد.
• قیمت طراحی بیلبورد، پوستر، آگهی
   طراحی حرفه ای بیلبورد، پوستر، آگهی
مشاوره حرفه ای و پیشنهاد بهترین استراتژی و تدوین بهترین ساختار / طراحی بر اساس هویت بصری برند / ارسال فایل دیجیتال شامل  Psd, Jpg / ویرایش طرح و دیتا: 2 مرتبه

زمان تحویل: 7 روز کاری
امکان تحویل بصورت فورس ماژور (۲ روزه)

قیمت : 7.5 میلیون تومان


هزینه چاپ، طراحی قالب برش، عکاسی، طراحی لوگو و ... جداگانه محاسبه خواهد شد.
• قیمت طراحی تراکت و موارد نظیر
   طراحی حرفه ای تراکت یا آیتم‌هایی هم سایز 
مشاوره حرفه ای و پیشنهاد بهترین استراتژی و تدوین بهترین ساختار / طراحی بر اساس هویت بصری برند / ارسال فایل دیجیتال بروشور شامل:  Jpg / ویرایش طرح و دیتا: 2 مرتبه

زمان تحویل: 7 روز کاری
امکان تحویل بصورت فورس ماژور (1 روزه)

تراکت رنگی تک برگ یک رو
قیمت : 1.500.000 تومان

تراکت رنگی دو رو
قیمت : 2.500.000 تومان

تراکت تک رنگ یک رو
قیمت : 1.000.000 تومان

تراکت تک رنگ دو رو
قیمت : 2.000.000 هزار تومان

 تراکت رنگی دو رو با برش اختصاصی
قیمت : 3.500.000 تومان


هزینه چاپ، ساخت قالب برش، عکاسی، طراحی لوگو و ... جداگانه محاسبه خواهد شد.
• قیمت طراحی جعبه و بسته بندی ، لیبل، ساک دستی
  طراحی حرفه ای جعبه و بسته بندی ،لیبل، ساک دستی
مشاوره حرفه ای و پیشنهاد بهترین استراتژی و تدوین بهترین ساختار / طراحی بر اساس هویت بصری برند / ویرایش طرح و دیتا: 2 مرتبه

زمان تحویل: 10 روز کاری

قیمت : طراحی جعبه 10 میلیون تومان
قیمت : طراحی لیبل روی بسته بندی محصول 5 میلیون تومان
قیمت : طراحی ساک دستی 1.000.000 هزار تومان

برای طرحی نسخه‌های دیگر از بسته بندی اصلی و یا تغییر در اندازه، برای هر یک 20% قیمت اصلی محاسبه می‌گردد.
هزینه چاپ، طراحی قالب برش، عکاسی، طراحی لوگو و ... جداگانه محاسبه خواهد شد.
• قیمت طراحی بنر - استند - رول آپ
   طراحی حرفه ای بنر، استند، رول آپ 
مشاوره حرفه ای و پیشنهاد بهترین استراتژی و تدوین بهترین ساختار / طراحی بر اساس هویت بصری برند / ارسال فایل های دیجیتال شامل:  Jpg / ویرایش طرح و دیتا: 2 مرتبه

زمان تحویل: 7 روز کاری

قیمت : تا سایز 200 در 90 (استاندارد)  2.000.000 تومان

هزینه چاپ، عکاسی، طراحی لوگو و ... جداگانه محاسبه خواهد شد.
• قیمت طراحی کارت
   طراحی انواع کارت  
مشاوره حرفه ای و پیشنهاد بهترین استراتژی و تدوین بهترین ساختار / طراحی بر اساس هویت بصری برند / ارسال فایل دیجیتال کارت ویزیت شامل:  Jpg / ویرایش طرح و دیتا: 2 مرتبه

زمان تحویل: 7 روز کاری
امکان تحویل بصورت فورس ماژور (1 روزه)
کارت ویزیت یک رو
قیمت : 500 هزار تومان

کارت ویزیت دو رو
قیمت : 700 هزار تومان

کارت ویزیت خلاقانه با برش اختصاصی
قیمت : 2.5 میلیون تومان

کارت دعوت، تبریک و موارد نظیر
قیمت : 1.000.000 هزار تومان
کارت بانکی، اعتباری و موارد نظیر
قیمت : 2.5 میلیون تومان

بابت طراحی کارت ویزیت هر پرسنل، 50% به قیمت اضافه میگردد.

هزینه چاپ، ساخت قالب برش، عکاسی، طراحی لوگو و ... جداگانه محاسبه خواهد شد.
• شبکه های مجازی
   طراحی حرفه ای برای شبکه‌های مجازی 
مشاوره حرفه ای و پیشنهاد بهترین استراتژی و تدوین بهترین ساختار / طراحی بر اساس هویت بصری برند / ویرایش طرح و دیتا: 2 مرتبه

زمان تحویل: 5 روز کاری
امکان تحویل بصورت فورس ماژور (2 روزه)
قیمت :
طراحی یونیفرم کلی پست و استوری و هایلایت 3 میلیون تومان
طراحی پست تک فریم 500 هزار تومان
طراحی پست کاروسل (اسلایدی) هر اسلاید اضافه 250 هزار تا 500 هزار تومان

هزینه تولید متن محتوا و کانتنت نویسی اصولی جدا از طراحی محاسبه خواهد شد
• طراحی موارد متفرقه
   طراحی موارد متفرقه به درخواست کارفرما 

سفارشاتی که جزء تعرفه‌های طراحی گرافیک نباشد به صورت ساعتی دریافت میگردد.
قیمت : به ازای هر ساعت 650.000 تومان شرایط اجرای پروژه طراحی گرافیک

✓ در طراحی گرافیک تا دو مرتبه می توانید تغییرات(ادیت) درخواست کنید،‌ بیشتر از دو مرتبه شامل افزایش هزینه می‌باشد،
(به ازای هر ادیت اضافه، ۲۰٪ مبلغ کل).

✓ سفارش فورس ماژور شامل ۳۰% افزایش هزینه می‌باشد.
✓ برای شروع طراحی،۵۰٪ به عنوان بیعانه و تایید سفارش و الباقی بعد از مشاهده نمونه نهایی دریافت می‌گردد.


تعرفه عکاسی صنعتی و تبلیغاتی

• قیمت عکاسی صنعتی (زمینه سفید)
   عکاسی صنعتی با زمینه سفید 
مشاوره حرفه ای و پیشنهاد بهترین ایده برای بهتر دیده شدن محصول / تجهیزات کاملا حرفه‌ای / مناسب استفاده در سایت‌های فروشگاهی،کاتالوگ، بروشور، بنر و ...  ارسال فایل با کیفیت اصلی شامل: Jpg / ویرایش عکس : 2 مرتبه 

زمان تحویل: 3 روز کاری

قیمت بدون دور بری :
تا 10 فریم، هر فریم 400 هزار تومان
تا 20 فریم، هر فریم 380 هزار تومان
تا 30 فریم، هر فریم 370 هزار تومان
تا 50 فریم به بالا، هر فریم 350 هزار تومان

هزینه دور بری (بدون پس زمینه یا ترنسپرنت) 20% به قیمت اضافه می‌گردد.
• قیمت عکاسی دکوراتیو ( چیدمان )
   عکاسی دکوراتیو (چیدمان) 
مشاوره حرفه ای و پیشنهاد بهترین ایده برای بهتر دیده شدن محصول / اکسسوری‌های جذاب و متنوع جهت چیدمان / تجهیزات کاملا حرفه‌ای / مناسب استفاده در سایت‌های فروشگاهی،کاتالوگ، شبکه‌های اجتماعی، بروشور، بنر و ...  ارسال فایل با کیفیت اصلی شامل: Jpg / ویرایش عکس : 2 مرتبه 

زمان تحویل: 5 روز کاری

قیمت عکاسی دکوراتیو حرفه‌ای:
تا 10 فریم، هر فریم 650 هزار تومان
تا 20 فریم، هر فریم 620 هزار تومان
تا 30 فریم، هر فریم 600 هزار تومان
تا 50 فریم به بالا، هر فریم 580 هزار تومان

قیمت عکاسی دکوراتیو ساده:
تا 10 فریم، هر فریم 450 هزار تومان
تا 20 فریم، هر فریم 420 هزار تومان
تا 30 فریم، هر فریم 400 هزار تومان
تا 50 فریم به بالا، هر فریم 380 هزار تومان
شرایط اجرای پروژه عکاسی

✓ در عکاسی تا دو مرتبه می توانید تغییرات(ادیت) درخواست کنید،‌ بیشتر از دو مرتبه شامل افزایش هزینه می‌باشد،
(به ازای هر ادیت اضافه، ۲۰٪ مبلغ کل).

✓ سفارش فورس ماژور شامل ۳۰% افزایش هزینه می‌باشد.
✓ برای شروع عکاسی،۵۰٪ به عنوان پیش پرداخت و تایید سفارش و الباقی بعد از مشاهده نمونه نهایی دریافت می‌گردد.
✓ در صورت نیاز، هزینه‌های اکسسوری های خاص و متریال مصرفی جهت چیدمان استیج عکاسی، به عهده کارفرما می‌باشد.

تعرفه ساخت ویدیوی تبلیغاتی

• قیمت ویدیوی لوکیشن محور
   ویدیوی لوکیشن محور 
مشاوره حرفه ای و پیشنهاد بهترین ایده برای بهتر دیده شدن محیط کسب و کار یا کارخانه و کارگاه / تجهیزات کاملا حرفه‌ای / مناسب استفاده در شبکه‌های اجتماعی، تلویزیون های شهری و نمایشگاهی، وب سایت، کانال و گروه‌های مجازی و ...  ارسال فایل با کیفیت بالا، شامل: MP4  / ویرایش ویدیو : 1 مرتبه 

زمان تحویل: 7 روز کاری

قیمت با یک دوریین :
هر دقیقه 6.000.00 تومان
هر ثانیه اضافه تر 100.000 تومان

در صورت درخواست تصویربرداری هوایی یا کرین و تجهیزات اضافه تر، قیمت افزایش خواهد داشت
• قیمت ساخت ویدیو محصولی
در حال بروزرسانی


با ما در تماس باشید

 • شیراز - بلوار امیرکبیر - خیابان فرزدقی 
 • بین کوچه 7 و 9 - ساختمان 35 - واحد 3
 • 09392324400 - 07138223990
 • info@respinaresane.ir

عضویت در خبرنامه